VELLYKKET KAPITALFORVALTNING BYGGER ALLTID PÅ KUNNSKAP OM HVA SOM FÅR VERDIENE TIL Å VOKSE. TIL Å TRIVES. DET GJELDER SELVFØLGELIG OGSÅ BEDRIFTENS VIKTIGSTE KAPITAL – MENNESKENE
 

BRANSJEUAVHENGIG HR-PARTNER

BUHR er et kompetansesenter for HR-tjenester basert i Stavanger. Vi tar hver eneste oppgave personlig, våre oppgaver alltid handler om mennesker. Dyktige mennesker. Verdifulle mennesker. Mennesker som alltid har mer å gi.

 

BUHR kan levere HR-tjenester til alle bransjer. Vi har erfaring og kunnskap til håndtering av alt innen HR-oppgaver og rutiner. Vi leverer opp mot bedriftens egne prosedyrer og retningslinjer, eller bidrar til å få slike på plass.

BUHR AS er sertifisert i det nye EPIM JQS som er operatørselskapene sitt felles kvalifiseringssystem for leverandører. Det nye kvalifiseringssystemet erstattet Achilles JQS fra 1. januar 2019.  

 

Om OSS

Bjørg Ueland
Bjørg er daglig leder og startet Buhr i januar 2018.
Hun har over 30 års fartstid i HR-bransjen, og har vært leder i 28 av disse. Hun har en bred HR bakgrunn fra olje- og gassnæringen, men hun har også vært flere år i IT-bransjen. Bjørg har jobbet spesielt mye med strategiske prosesser og endringsledelse.

Irene Steinskog
Irene har en bachelorgrad i personal, administrasjon og ledelse. Hun har også startet på en EMBA.
(Executive Master of Business Administration.)
Hun har flere års erfaring fra rigg-bransjen både som kurs-koordinator og HR-administrator. Hennes fagspesialisering er sykemeldingsoppfølging, arbeidsmiljøloven, kurs og sertifisering.

June Flage-Larsen
June har mastergrad i endringsledelse fra UiS. Hun har jobbet som HR-rådgiver i både operatør- og drilling-bransjen. Hennes fagspesialiseringer er rekruttering, organisasjonsendring, rådgiving og arbeidsmiljø. Hun er sertifisert i Cut-e, et nettbasert testverktøy.

 

 

BUHRS VERDIER

 

NÆR

Vellykket HR-arbeid forutsetter tett samarbeid med de som leder bedriften og de ansatte som kjenner strategi og ønsket retning. BUHR har 20 års erfaring med å jobbe for toppledelsen i store og små bedrifter. Vi forstår hvordan man best ivaretar bedriftens mål.

 

ÆRLIG

Når du skal forvalte noe så viktig som mennesker og kompetanse, er det avgjørende at du har en upartisk og ærlig tilnærming. BUHR gir alltid bedriften ærlige og objektive råd. Alltid.

 

PROFESJONELL

HR-arbeid er aldri noe du skal overlate til ufaglærte. Det kan skade både bedriftens omdømme og bunnlinje. Bedriftens menneskelige kapital fortjener å bli behandlet profesjonelt. BUHR vil alltid etterleve kundens verdier.