VELLYKKET KAPITALFORVALTNING BYGGER ALLTID PÅ KUNNSKAP OM HVA SOM FÅR VERDIENE TIL Å VOKSE. TIL Å TRIVES. DET GJELDER SELVFØLGELIG OGSÅ BEDRIFTENS VIKTIGSTE KAPITAL – MENNESKENE
 

BRANSJEUAVHENGIG HR-PARTNER

BUHR er et kompetansesenter for HR-tjenester basert i Stavanger. Vi tar hver eneste oppgave personlig, våre oppgaver alltid handler om mennesker. Dyktige mennesker. Verdifulle mennesker. Mennesker som alltid har mer å gi.

 

BUHR kan levere HR-tjenester til alle bransjer. Vi har erfaring og kunnskap til håndtering av alt innen HR-oppgaver og rutiner. Vi leverer opp mot bedriftens egne prosedyrer og retningslinjer, eller bidrar til å få slike på plass.

BUHR AS er sertifisert i det nye EPIM JQS som er operatørselskapene sitt felles kvalifiseringssystem for leverandører. Det nye kvalifiseringssystemet erstattet Achilles JQS fra 1. januar 2019.  

-snakk med oss

 
 

 

BUHRS VERDIER

NÆR

Vellykket HR-arbeid forutsetter tett samarbeid med de som leder bedriften og de ansatte som kjenner strategi og ønsket retning. BUHR har 20 års erfaring med å jobbe for toppledelsen i store og små bedrifter. Vi forstår hvordan man best ivaretar bedriftens mål.

 

ÆRLIG

Når du skal forvalte noe så viktig som mennesker og kompetanse, er det avgjørende at du har en upartisk og ærlig tilnærming. BUHR gir alltid bedriften ærlige og objektive råd. Alltid.

 

PROFESJONELL

HR-arbeid er aldri noe du skal overlate til ufaglærte. Det kan skade både bedriftens omdømme og bunnlinje. Bedriftens menneskelige kapital fortjener å bli behandlet profesjonelt. BUHR vil alltid etterleve kundens verdier.