VELLYKKET KAPITALFORVALTNING BYGGER ALLTID PÅ KUNNSKAP OM HVA SOM FÅR VERDIENE TIL Å VOKSE. TIL Å TRIVES. DET GJELDER SELVFØLGELIG OGSÅ BEDRIFTENS VIKTIGSTE KAPITAL – MENNESKENE
 

Vi tar det personlig 

BUHR er et kompetansesenter for HR-tjenester med kontor i Stavanger. Vi tar hver eneste oppgave personlig, nettopp fordi våre oppgaver alltid handler om mennesker. Dyktige mennesker. Verdifulle mennesker. Mennesker som nesten alltid har mer å gi.

 

BUHR kan levere HR-tjenester til alle bransjer. Vi har erfaring og kunnskap til å håndtere de fleste HR-oppgaver og rutiner, enten vi skal levere opp mot bedriftens egne prosedyrer og retningslinjer, eller hjelpe til med å få slike på plass.

 

OM BJØRG UELAND

BUHR ble grunnlagt av Bjørg Ueland. Bjørg har 25 års erfaring innen olje og gass, samt åtte år innen IT, primært som leder. Hennes fagområder har vært HR og ledelse. Hun har bred erfaring med blant annet omorganisering, opp- og nedbemanninger og ledelse. Som ansatt nr. 3 i Songa Offshore var hun med på å bygge opp selskapet i Norge. Sjekk gjerne hennes LinkedIn-profil om du ønsker mer informasjon.

 

 

BUHRS VERDIER

 

NÆR

Vellykket HR-arbeid forutsetter tett samarbeid med de som leder bedriften og de ansatte. De som vet hvilken retning de ønsker den skal ta. BUHR har 20 års erfaring med å jobbe for toppledelsen i store og små bedrifter, og forstår hvordan man best ivaretar de mål bedriften har.

 

ÆRLIG

Når du skal forvalte noe så viktig som mennesker og kompetanse, er det avgjørende at du har en upartisk og ærlig tilnærming. BUHR gir alltid bedriften ærlige og objektive råd. Alltid.

 

PROFESJONELL

HR-arbeid er aldri noe du skal overlate til ufaglærte. Det kan skade både bedriftens omdømme og bunnlinje. Bedriftens menneskelige kapital fortjener å bli behandlet profesjonelt. Man vil alltid sørge for å etterleve kundens verdier.