new-data-services-746340-unsplash (1).jpg
 

leverandør av HR-kompetanse

BUHR - skreddersydde HR-tjenester til kvalitetsbevisste kunder.

Bransjeuavhengige - dekker hele Norge.

Spisskompetanse innen alle HR relaterte områder

-snakk med oss

 

vi tilbyr :

 • HR administrasjon og support

 • Rekruttering

 • Omorganisering & restrukturering

 • Nedbemanning

 • Prosjektledelse

 • Management for hire

 • Trening & opplæring

 • Leder-coaching

 • HR-rådgivning til ledelse

 

Ditt HR- kontor

 

OUTSOURCING av hr

BUHR kan være din bedrifts HR-avdeling. Dette gir reduserte utgifter og HR tjenester av høy kvalitet.  

Forventende resultater kan være:

 • Lavere kostnader for deg som oppdragsgiver

 • Mindre personaloppfølging – færre ansatte

 • Mer effektive HR-prosesser

 • Alltid oppdatert spisskompetanse innen HR

 • Dere kan fokusere på det dere tjener penger på

 • Redusert behov for administrasjon

 • Nøytralitet ved f.eks. nedbemanning og disiplinærsaker

 • Prosesser som oppleves som rettferdige og nøytrale av alle.

TIDSBEGRENSET BISTAND

Ned- eller oppbemanning er ofte hektiske perioder. Det samme gjelder større prosjekter, ferieavvikling og sykefravær.

Vi tilbyr tidsbegrenset faglig spisskompetanse innen HR til alle behov og faser.

-snakk med oss

 

 

Kurs og kompetanse

 

KURS OG KOMPETANSE

Utvikling av ansatte er god forvaltning av bedriftens viktigste kapital. BUHR kan bistå med utarbeidelse og oppfølging av kurs og kompetansematriser og sikre at din bedrift følger gjeldende lov- og regelverkskrav. Samtidig bistår vi med å sikre gode leverandøravtaler innen dette området. Har din bedrift etablerte kurs og kompetansematriser som jevnlig skal følges opp, kan vi stå for koordinering og oppfølging av disse. 

Vi kan også tilby bedriftsinterne kurs og opplæringsopplegg blant annet innen personalledelse, konflikthåndtering med mer.

-snakk med oss

 

 

RÅDGIVNING

 

RÅDGIVNING

BUHR tilbyr et bredt spekter av HR relaterte rådgivningstjenester.

 

Struktur/samarbeid

Har din bedrift en avdeling som sliter med struktur og samarbeid? Trenger dere å rydde litt ? Kanskje dere trenger en nøytral part til å evaluere utfordringene. Vi kartlegger situasjonen og etablerer en god gjennomføringsplan.

 

Oppstart

Er dere i en oppstartsfase og trenger bistand med å etablere systemer og prosesser ? BUHR bistår med kvalifisert rådgiving og støtte.

 

PERSONALLEDELSE OG KONFLIKTHÅNDTERING

Vi tilbyr kundetilpassede kurs for opplæring av ledere, mellomledere, tillitsvalgte og andre som har behov for å mestre personalledelse og konflikthåndtering. BUHR har kursholdere med lang erfaring.