new-data-services-746340-unsplash (1).jpg
 

leverandør av HR-kompetanse

BUHR leverer skreddersydde HR-tjenester til kvalitetsbeviste kunder. Vi er bransjeuavhengige og tilbyr våre tjenester i hele Norge. Vi har solid erfaring innen oppbygging, drifting og restrukturering av bedrifter. 

 

vi tilbyr :

 • Rekruttering

 • Omorganisering & restrukturering

 • Nedbemanning

 • Prosjektledelse

 • Management for hire

 • Trening & opplæring

 • Leder-coaching

 • HR-rådgivning til ledelse

 

Ditt HR- kontor

 

OUTSOURCING av hr

BUHR kan fungere som din bedrifts egen HR-avdeling. Dette vil redusere dine faste utgifter samtidig som du sikrer HR tjenester av høy og god kvalitet.  

Forventende resultater kan være:

 • Lavere kostnader for deg som oppdragsgiver

 • Mindre personaloppfølging – færre ansatte

 • Mer effektive HR-prosesser

 • Alltid oppdatert spisskompetanse innen HR

 • Din bedrift kan fokusere på det dere tjener penger på

 • Redusert behov for administrasjon

 • Nøytralitet under f.eks. nedbemanning og disiplinærsaker

 • Rettferdige og nøytrale prosesser som bidrar til forutsigbarhet og godt arbeidsmiljø for de ansatte

 

TIDSBEGRENSET BISTAND

Ned- eller oppbemanning er ofte hektiske prosesser. Det samme gjelder ferieavvikling, sykefravær eller større prosjekt. Vi tilbyr HR-tjenester med faglig spisskompetanse i tidsbegrensede prosjekter og av ulike størrelser.

 

 

Kurs og kompetanse

 

KURS OG KOMPETANSE

En av de aller beste måtene å forvalte bedriftens viktigste kapital på er å utvikle de ansatte. BUHR kan bistå med utarbeidelse og oppfølging av kurs og kompetansematriser for din bedrift, og sikrer at din bedrift følger gjeldende lov- og regelverkskrav. Samtidig bistår vi med å sikre gode leverandøravtaler innen dette området. Dersom din bedrift allerede har etablerte kurs og kompetansematriser som jevnlig skal følges opp, tilbyr vi å koordinere og følge opp disse. 

Vi kan også tilby bedriftsinterne kurs og opplæringsopplegg både knyttet til personalledelse, konflikthåndtering med mer.

 

 

RÅDGIVNING

 

RÅDGIVNING

BUHR tilbyr et bredt spekter av rådgivningstjenester knyttet til HR.

 

Struktur/samarbeid

Har din bedrift en avdeling som sliter med struktur og samarbeid? Trenger dere å rydde litt opp? Kanskje dere trenger en nøytral part som kan se utfordringene utenifra.  Da kan vi kartlegge situasjonen for deretter etablere en god gjennomføringsplan.

 

Oppstart

Er dere i en oppstartsfase og trenger bistand med å sikre at prosesser og systemer blir korrekt? BUHR bistår med kvalifisert rådgiving og støtte i slike prosesser.

 

Lederopplæring

Vi tilbyr kundetilpassede kurs med tanke på opplæring av ledere, mellomledere, tillitsvalgte og andre som har behov for å mestre personalledelse og konflikthåndtering. BUHR har kursholdere med lang erfaring.